Skip to content

Pomoc s přípravou
pro předškoláky

Využijte nástroj, pro domácí přípravu
předškoláků

Rodičovská PO-VI-D-LA je systém efektivní podpory rodičů ze strany mateřských škol a je vhodný pro rozvoj, vedení a zábavu po celý rok (i v distanční výuce), otvírá a prohlubuje spolupráci mateřské školy s rodiči, poskytuje rozvojové materiály, videa, seznamy aktivit a informace.

Rádi byste nástroj získali?

Rodičovský dotazník

Dotazník školní připravenosti představuje velmi komplexní nástroj, který rodičům poskytuje informaci o aktuální úrovni školní připravenosti jejich dítěte. Na vývoji se podíleli odborníci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Výsledný přehled pomáhá rodičům zjistit, je-li dítě připraveno na zahájení školní docházky Nejdůležitější je přijít na to, zda dítě potřebuje v některé oblasti podpořit. Cílem je odhalit včas zárodky možných problémů a předejít potížím ve škole, dokud to jde.

Přihlášení

Přihlášení

Pokud jste již zaregistrovaní, přihlaste se zde pod přiděleným kódem.

Registrace

Registrace

Pokud již máte zakoupenou licenci a obdrželi jste kód, začněte registrací zde.

Zakoupení

Povidla

Možnost zakoupení rodičovské licence v délce 6 nebo 12 měsíců."

Reference

Reference

Názory a zkušenosti našich klientů.

Rozvojové materiály

Portfolio
  • Obsahuje informace k oblastem školní připravenosti
  • Informace o tom, jak úkol souvisí s dovednostmi potřebnými pro čtení, psaní, počítání
  • Kolem 100 rozvojových úkolů rozdělených dle oblastí dovedností
Videa
  • Přehledně uspořádaná informační videa plná příkladů, vysvětlení a doporučení
  • Komplexně prohlubuje informovanost o školní zralosti u předškolních dětí
  • Průvodce rodičům na domácí práci a podporu
Listy Aktivit
  • Sumáře doporučených aktivit a her „z běžného života“
  • Více než 200 aktivit, ze kterých rodiče mohou vybírat
  • Aktivity využívají běžného prostředí a možností rodičů, aktivují zaměřit pozornost na konkrétní činnost dětí
  • Podporují aktivně a zábavně strávený čas rodičů s dětmi

Shrnutí výhod

Systematické roztřídění materiálů
Elektronická dostupnost
Individualizace aktivit
Snadná orientace v tématu
Široká nabídka aktivit
Spolupráce mezi mateřskou školkou a rodiči

Garantujeme

Odborným garantem nástrojů iSophi je Pedagogicko-psychologická poradna STEP. Didaktický a psychologický obsah je připravován a testování psychology, speciálními pedagogy a didaktiky. Poradna také propojuje mateřské školy, jejichž zpětná vazba je vždy vítána.

Reference

home-testimonial-01@2x
„Měl jsem možnost vyplnit elektronický dotazník pro rodiče předškoláků, který může dát prvotní představu, jak na tom dítě je. Vyplňoval jsem ho asi 20 minut, otázky byly jasné a srozumitelné. Následně jsem obdržel vyhodnocení s jednotlivými oblastmi a jak si v nich syn vede. Myslím, že by dotazník využili i další rodiče. Já bych jim jej rozhodně doporučil.“
Štěpán F.
Otec
home-testimonial-02@2x
„Velmi přínosné pro rodiče, kteří jako já si nejsou jisti, jak je na tom jejich dítě se školní zralostí. Dotazník byl užitečný hlavně k tomu zjistit, co jsme ještě nedělali a co tedy vyzkoušet nebo na co se zaměřit. Výsledek odpovídá tomu co o mrněti vím. Velice děkuji!“
Hana R.
Matka
home-testimonial-03@2x
„Myslím, že výsledky, které jsme po vyplnění dotazníku obdrželi, vystihují naši předškolačku velmi přesně. Kdybychom měli podobný nástroj k rychlé diagnostice školní zralosti k ruce už před několika lety, kdy do školy nastupovala naše nejstarší dcera, jistě by nám velmi pomohl. iSophi tedy mohu tápajícím rodičům předškoláků jedině doporučit, k zorientování v relativně složitém tématu je skvělým odrazovým můstkem.“
Martina K.
Matka

Kdo aplikaci vytvořil?

Rodičovská aplikace iSophi – POVIDLA vznikla díky synergické spolupráci organizací TechSophia a Vzdělávacího a diagnostického střediska STEP při Pedagogicko-psychologické poradně STEP. Aplikace zapadá do konceptu digitálně asistované diagnostiky iSophi, jejímž cílem je poskytovat komplexní pedagogickou diagnostiku pro maximální rozvoj potenciálu dětí. Pod hlavičkou iSophi tvoříme inovativní nástroje pro předškolní vzdělávání, které používají stovky školek v ČR. Každá školka s námi může navázat spolupráci.
Napište nám skrze kontaktní formulář.