Portfolio předškoláka nazvané „S předškolákem doma“ je soubor systematicky roztříděných materiálů dle klíčových oblastí školní připravenosti. Materiály obsažené v každé oblasti jsou rozdělené do dvou částí – informatické a podpůrné.

V informační části naleznete informace o vývoji dítěte, upozornění na známky rizik, „jak je poznáte” a dozvíte se, jaký vliv má dovednost v dané oblasti na zvládání dalších školních nároků.

Podpůrná část obsahuje rozvojové listy řazené se stoupající obtížností. Můžete si vybírat vhodné rozvojové listy, jak na základě výsledků rodičovské diagnostiky, tak na základě doporučení pedagoga.