Propojení iSophi R se systéme iSophi (využívá již více jak 1.000 českých mateřských škol) podporuje komunikaci mezi rodinou a školkou s cílem maximálně efektivně podpořit dítě v naplňování jeho potenciálu.

Systém iSophi umožňuje pedagogům v MŠ provádění kvalitní pedagogické diagnostiky a v návaznosti na její výsledky pomáhá plánovat a zaměřovat vzdělávací aktivity potřebám jednotlivých dětí. Systém podporuje individuální přístup k dítěti. Díky propojení získáte přehled o výsledcích pedagogické diagnostiky ze školky a školka naopak může mít přístup (v případě Vašeho souhlasu) s výsledky diagnostiky rodičovské.