Rodičovská diagnostika byla vyvíjena ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy za účasti expertů Psychologického ústavu AV ČR. Jedná se o standardizací ověřený soubor otázek ke klíčovým oblastem školní připravenosti.

Kromě klíčových rozumových oblastí se rodičovská diagnostika zaměřuje na neméně důležité oblasti ze sociálně-emočního vývoje, pracovní zralosti a sebeobsluhy dítěte. Samotný průchod diagnostikou a vyplňování otázek jsou pro vás důležitým vodítkem toho, jaké dovednosti se
u předškoláků ve školce sledují. Po vyplnění obdržíte přehledně zpracovanou zprávu o tom,
v jakých oblastech dítě potřebuje podporu a v jakých již dosahuje přiměřené úrovně.

Rodičovská diagnostika Vám umožňuje:

Doporučujeme, abyste výsledky rodičovské diagnostiky sdíleli se školkou. Učitelky Vám pak mohou lépe doporučit, jak Vaše dítě cíleně podporovat.