Krátká videa Vám pomohou s orientací v oblastech školní připravenosti.

Videa jsou důležitou součástí podporující systematické roztřídění informací a Vaši orientaci v tématu.   Videa jsou věnována důležitým oblastem školní připravenosti (grafomotorické dovednosti, sluchové a zrakové vnímání, vnímání času, prostorové vnímání, předmatematické představy a oblast řeči a myšlení).

Dozvíte se, jak na sebe jednotlivé fáze vývoje navazují, co je v jakém věku běžné, proč nelze věci dělat v náhodném pořadí nebo čeho byste si u dětí měli všímat. Můžete čerpat doporučení, která ve videích zaznívají. Videa oceňovaná i pedagogy mají výraznou přidanou hodnotu v informovanosti a v nabízené inspiraci, jak dítě podpořit.